กลับสู่หน้าแรก

การรับประกัน

ใบรับประกันคุณภาพ สำหรับลูกค้า
เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพ

บริษัท ทิพย์ธนาพร จำกัด ขอขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จึงได้มอบการประกันของสินค้า สำหรับท่านสำหรับการใช้งานของสินค้าโดยปกติ หรือสาเหตุความผิดพลาดจากโรงงาน ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ระยะเวลากรรับประกัน เริ่มต้นจากวันที่ซื้อสินค้าตามใบเสร็จรับเงินโดยบริษัทฯ จะรับประกันภายใต้งื่อนไขที่ระบุไว้ ในแต่ละประเภทสินค้า หรือดูรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

กรณีเปลี่ยนสินค้สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ซื้อสินค้าตามที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินเฉพาะในกรณี

สินค้ามีสภาพไม่สมบูรณ์ 100% เท่านั้น

กรณีที่สินค้าหรืออะไหล่เกิดชำรุดเสียหาย กรุณาติดต่อศูนย์บริการหรือตัวแทนทันทีและผู้ซื้อจะต้องส่งชิ้นส่วนที่ชำรุด

บกพร่องคืนให้แก่บริษัทฯ หรือตัวแทนตามที่ปรากฎจริงภายในเงื่อนไขรับประกัน

บริษัทฯ จะไม่รับประกันสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้ เอกสารสำคัญ

4.1 การใช้งานที่ไม่ถูกต้องหรือผิดวัตถุประสงค์
4.2 มีการดัดแปลง ต่อเติม แก้ไข ซ่อมแซม โดยช่างที่มิใช้ตัวแทนของบริษัท
4.3 เครื่องเสียหายที่เกิดจากอุบัติภัยของธรรมชาติ เช่นฟ้าผ่า น้ำท่วม หรือสัตว์ต่าง ๆกัด หรือถูกแดด ถูกฝนและอื่น ๆ
4.4 เครื่องเสียหายที่เกิดจากระบบแรงดันกระแสไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน
4.5 เครื่องเสียหายอันเกิดจากการเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง
4.6 กรณีที่ท่านไม่ได้ลงทะเบียนกับทางเว็บไซค์ของบริษัท กรุณาแสดงบัตรรับประกันหรือใบเสร็จรับเงิน เพื่อขอรับบริการกับทางบริษัท บัตรรับประกันและใบเสร็จ จะต้องไม่มีการแก้ไขหมายเลข รุ่น วันที่ซื้อใด ๆทั้งสิ้น
4.7 ส่วนประกอบที่เป็นพลาสติก, แก้ว, กระจก, ตัวตู้, ลูกบิด, หลอดไฟ, สายไฟ, ใบพัด, ใบมีด, และส่วนประกอบ ภายนอกเครื่อง รวมถึงอุปกรณ์ที่ต้องสึกหรอหรือหมดอายุจากการใช้งน เช่น ลูกยาง, เฟืองยาง, เฟืองพลาสติก สายพาน, ใบมีด , โถน้ำ, ฝา, จุก, ปุ่มบังคับ, ที่กรองทุกชนิด, ถุงดูดฝุ่น, ตะกร้อตีไข่, ก้านนวดแป้ง, ผิวภายนอกเครื่อง
4.8 รอยขีดข่วน สนิม อุปกณ์ที่ทำจากยาง เช่นสายพาน ซีลยาง ฯลฯ รอยบุบที่เกิดจากการถูกกระทบแตก กระแทก ถูกสารเคมีบางชนิด หรือเก็บไว้ในสถานที่มีอุณหภูมิสูง – ต่ำ เกินเหตุ หรืออุปกรณ์อื่นที่สึกหรอไปตามสภาพการใช้งานปกติ
4.9 สินค้าเครื่องทำน้ำอุ่นน้ำร้อนต้องใช้กับน้ำสะอาดที่มีค่า PH เป็นกลาง โดยเป็นน้ำประปาหรือน้ำกรองเท่านั้น เครื่องที่ใช้งานกับน้ำบาดาล การรับประกันจะถือเป็นโมฆะ
4.10 การรับประกันจะถูกยกเลิก หากเครื่องเสียหาย เนื่องจากการติดตั้งผิดวิธี
5) ค่าใช้จ่ายในการขนส่งใด ๆ หรือเดินทาง ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อ ค่าบริการและตรวจซ่อมของสินค้าทุกประเภท หากระยะประกันเกินเวลาที่บริษัทกำหนดจะต้องคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
6) การรับประกันครอบคลุมเฉพาะการใช้อุปกรณ์ในครัวเรือนเท่านั้น กรณีใช้งานพาณิชย์ รับประกัน ฟรีค่าบริการ 6 เดือน อะไหล่แท้ 6 เดือน
7) ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายตามใบรับประกันนี้เกี่ยวกับอัตราส่วนตัว หรือสินค้าเกิดความเสียหายจากการที่เกิด อุบัติเหตุหรือภาระผูกพัน
8) ผลิตภัณฑ์รับประกันคุณภาพมาตรฐาน 2 ปี หรืออื่น ๆ ภายในเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
9) สำหรับเตาปรุงอาหารชนิดตั้งโต๊ะ รับประกันคุณภาพ 1 ปี ภายในเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
10) การรับประกันนี้จะใช้เฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น

คำแนะนำในกรณีเครื่องขัดข้อง

1) เมื่อสินค้าของท่านขัดข้อง กรุณาติดต่อกับศูนย์บริการของบริษัทฯ โดยตรง โทร 023619035 -42 ต่อ 100,102
2) ในกรณีติดต่อแจ้งซ่อมสินค้า เพื่อความสะวกรวดเร็วในการบริกร ท่านควรแจ้งข้อมูลรายละเอียดจากบัตรรับประกันคุณภาพนี้ให้บริษัทฯ ทราบ
3)บัตรรับประกันควรจะอยู่กับสินค้าของท่านและโปรดแสดงบัตรนี้เมื่อช่างของบริษัทฯห้บริการ หากท่านไม่มีบัตรนี้แสดง ท่านจะต้องเสียค่าบริการ

เบอร์โทร: 0-2361-9035 ถึง 42

อีเมล: thiptanaporn.enquiry@gmail.com

Line: @Tpservice

เวลาทำการ: 08.30 - 17.30

  • Thiptanaporn
    บริษัท ทิพย์ธนาพร จำกัด 46 ซอย บางนา ตราด 25 ถนน บางนา ตราด แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260